Aktiviteter du kan visiteres til

Det er aktivitetspersonalet på Borupvænget, der visiterer til aktiviteter på Fårup Ældrecenter.

Målgruppen til de visiterede tilbud er borgere som på grund af fysiske, psykiske eller særlige sociale årsager har et nedsat funktionsniveau. Omfanget af aktivitetstilbuddet og dets varighed vurderes individuelt.

Inden du kan komme i gang med et aktivitetstilbud, skal du kontakte aktivitetspersonalet på tlf. 8813 0414. I vil sammen aftale et tidspunkt for en individuel samtale, hvor I finder frem til hvilke(n) aktivitet(er), der er bedst for dig. Samtalen foregår i dit eget hjem eller på centret, og du kan have en pårørende med.

Formålet med aktivitetstilbuddet

Aktivitetstilbuddet sigter mod:

  • at brugerne kan bevare deres eksisterende fysiske, psykiske og sociale færdigheder.
  • at brugerne kan bevare deres værdighed og identitet.
  • at brugernes selvværd styrkes.
  • at brugernes livskvalitet øges.
  • at brugerne bedre kan acceptere og anerkende ændrede livsvilkår.
  • at brugernes egne ressourcer bruges og udvikles.

Aktiviteter

Det er aktiviteter i grupper sammensat efter behov. Det er målrettede aktiviteter for grupper af borgere, der har et særligt behov for vedligeholdelse af funktioner og færdigheder, stimulering, aktivering eller støtte til at skabe sociale kontakter. Der deltager altid aktivitetspersonale i disse grupper.

Aktiviteterne foregår i dagtimerne i aktivitetsafdelingen på Borupvænget. Af aktiviteter på Borupvænget kan nævnes:

  • Kreativgruppe
  • Mandegruppe
  • Musikformiddag