Aktiviteter du kan visiteres til

Det er aktivitetspersonalet på Områdecenter Borupvænget, der visiterer til aktiviteter. Ønsker du at deltage i aktiviteter på centret, skal du kontakte aktivitetspersonalet på tlf. 88 13 04 14.

Når du kontakter aktivitetspersonalet, aftaler I et tidspunkt for en samtale, i dit hjem eller på centret, hvor du sammen med personalet finder ud af hvilke aktiviteter, der tilgodeser dine ønsker. Du er velkommen til at have en pårørende med til samtalen.

Formål

Formålet med ydelsen/aktiviteten er:

 • at give målgruppen aktivitets- og vedligeholdelsestilbud, der sigter mod.
 • at borgeren kan bevare de eksisterende færdigheder, værdighed og identitet.
 • at selvværd styrkes.
 • at livskvalitet øges.
 • at borgeren får bedre accept og anerkendelse af ændrede livsvilkår og at brugerens ressourcer bruges og udvikles.

Målgruppe

Er borgere, der på grund af fysiske, psykiske eller særlige sociale årsager har nedsat funktionsniveau. Det er primært borgere med behov for hjælp/støtte for at kunne deltage i aktiviteten.

Aktivitetstilbud

Der er aktiviteter i grupper sammensat efter behov. Det er målrettede aktiviteter for grupper af borgere, der har et særligt behov for vedligeholdelse af funktioner og færdigheder, stimulering, aktivering eller støtte til at skabe sociale kontakter.
Der deltager altid aktivitetspersonale i disse grupper.

Aktiviteterne foregår i dagtimerne i aktivitetsafdelingen på Områdecenter Borupvænget. Omfanget af aktivitetstilbud og varighed vurderes individuelt.

Af aktiviteter på Områdecenter Borupvænget kan nævnes:

 • Kreativgruppe
 • Mandagsklub
 • Mandegruppe
 • Bagegruppe
 • Musikeftermiddag
 • Erindringsgruppe