Besøgshunde

Randers Kommune er blevet udvalgt til at blive en del af TrygFondens Besøgshunde, der er et korps af frivillige hundeejere og hunde, som besøger ældrecentrene.

Fårup Ældrecenter har mulighed for at få besøg af besøgshundene, hvilket forhåbentlig giver ekstra glæde og adspredelse i hverdagen.

Snak med personalet på centret om muligheden for at få en besøgshund.

Video om besøgshunde