IT-undervisning

EDB-cafeen på Fårup Ældrecenter er åben for alle pensionister og efterlønsmodtagere.

Onsdag den 12/3-14 er der opstart på IT-undervisning på Fårup Ældrecenter fra kl. 09.00 til 11.00. Opstarten foregår med en snak om, hvad deltagerne gerne vil have ud af undervisningen og nogle generelle ting omkring brugen af computere.

Herefter vil der være undervisning hver anden torsdag fra kl. 13-15.

Undervisningen foregår i IT-lokalet i kælderen v/ Kim Svejstrup.

Der er plads til 10 deltagere på holdet - 5 der kommer med egen computer og 5 der kan låne husets computere.

IT-undervisningen på Fårup Ældrecenter er for alle pensionister og efterlønsmodtagere.

Tilmelding sker til Centerleder Hanne F. Elkjær på tlf.: 89 15 88 52.

Ret til ændringer forbeholdes!