Kørsel til aktiviteter

Man kan visiteres til kørsel, såfremt man ikke kan benytte offentlige transportmidler eller komme frem på anden måde.

Behov revurderes løbende.

Der visiteres ikke til kørsel til selvstyrende grupper.

Pris for kørsel er kr. 10,00 enkelt tur og kr. 20,00 retur.

Betaling for kørsel trækkes over pensionen.

Kørslen ligger fra kl. 8.00 til 16.00 på hverdage.