Kørsel til aktiviteter

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til aktivitetscentret, kan du søge om hjælp til transport.

Der laves altid en individuel vurdering, som afgør, om du kan bevilges kørsel.

Der er en egenbetaling på 10 kr. for kørsel til aktivitetscentret og 20 kr. for kørsel hjem igen. Er du pensionist, trækkes pengene via din pension en gang om måneden.

Kørslen ligger fra kl. 08:00-16:00 på hverdage.

Der visiteres ikke kørsel til selvstyrende grupper.

Behov for kørsel til visiterede aktiviteter revurderes løbende.