Boliger

Boligerne på centret

Fårup Ældrecenter består af 13 plejeboliger og to selvindskrivningsstuer. I tilknytning til ældrecentret ligger der 13 ældreboliger med kald.

Selvindskrivningspladser

På Fårup ældrecenter er der to selvindskrivningspladser, hvor du kan komme på korttidsophold, f.eks. efter sygehusindlæggelse.

Husleje og muligheder for tilskud

Du kan gå ud fra, at hvis du bliver henvist til en bestemt ældrebolig, så vil du også have råd til at bo der.

Ventetid

Randers Kommune har ventetidsgaranti på plejeboliger, demensboliger og ældreboliger med kald.

Praktiske oplysninger

Her finder du praktisk information om TV, telefon, forplejning, rygning, forsikringer, nødkald, læge og husdyr på Fårup Ældrecenter.