Om selvindskrivningspladserne

Personalet yder fuld støtte i form af pleje og omsorg af høj kvalitet, ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”, og tager udgangspunkt i din situation, livshistorie og dagligdag, således at der kan opleves tillid og tryghed ved den indsats, der ydes.

På Fårup ældrecenter er der 2 selvindskrivningspladser. Her kan man komme på korttidsophold f.eks. efter sygehusindlæggelse, længere tids sygdom e.l.

Kontakt centersygeplejerske Malene Møller Laustsen for yderligere information/booking på tlf.: 23 72 04 57.