Frivillighed

De frivillige foreninger yder en stor indsats på ældreområdet i Randers Kommune, og der er god tradition for at inddrage de frivillige i hverdagen.

De frivillige udgør en uvurderlig ressource i forhold til den sociale og aktive del af borgernes liv og ved at supplere det arbejde, som ældreområdets medarbejdere udfører.

De frivillige kan bl.a. være med i bruger-/pårørenderåd og aktivitetsudvalg eller fungere som spisevenner, motionsvenner, besøgsvenner eller besøgshundeejere.

Vi har på Fårup Ældrecenter stor glæde af samarbejde med frivillige. Hvis du har lyst til at engagere dig som frivillig, har vi opgaver af enhver art - både sociale og praktiske. Så hold dig endelig ikke tilbage med at henvende dig, hvis du ønsker mere information om frivillighed på Fårup Ældrecenter.

Selv om mange borgere i Randers Kommune er frivillige, er der rift om dem. Det er derfor en udfordring for ældreområdet at tiltrække de rette frivillige til de rette opgaver. Der er dog sat forskellige tiltag i gang centralt i hele kommunen; eksempelvis er der oprettet en supergod hjemmeside, hvor man kan se og læse om gode historier om frivilligt arbejde, og hvor man kan melde sig som frivillig.