Personale

Fårup Ældrecenter er en arbejdsplads, hvor service og kvalitet har høj prioritet. Plejepersonalet kan bistå beboerne døgnet rundt.

På centret er der fast personale bestående af:

  • centerleder
  • centersygeplejerske
  • centerterapeut
  • social- og sundhedsassistenter
  • social- og sundhedshjælpere
  • sygehjælpere
  • køkkenpersonale
  • rengøringspersonale
  • administrativt personale

Personalet på Fårup Ældrecenter er parate til at yde hjælp og støtte efter behov og ud fra den enkelte holdning, at Fårup Ældrecenter er beboernes hjem, og hjælpen skal være præget af værdighed, respekt, selvbestemmelse og valgmuligheder.

Personalet vil således støtte dig i at klare den daglige tilværelse i din bolig, men du er naturligvis selv medansvarlig i forhold til dig selv og dit hjem med hensyntagen til din mestringsevne. Vi forventer derfor, at du deltager aktivt i din egen hverdag og fortsætter med at udføre dine daglige gøremål efter formåen.