Tilsyn

Der føres tilsyn med områdecentrene i Randers Kommune. Her finder du en oversigt over, hvem Fårup Ældrecenter får tilsyn af.

Formålet med tilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre i ældreboliger. Tilsynet er din garanti for, at den sundhedsfaglige indsats lever op til Sundhedsstyrelsens krav.

Tilsynet er en værdifuld radar, som holder øje med trivsel, ernæring, omsorg og aktiviteter, at de ældre får den rette medicin, og om boligforholdene lever op til den standard, som er fastlagt.

Tilsynet er en kontrol for, at myndigheden kan sikre, at de ældre får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde.

Fårup Ældrecenter får tilsyn af:

  • Styrelsen for patientsikkerhed
  • Det kommunale tilsyn 
  • Fødevarestyrelsen
  • Arbejdstilsynet
  • Revisionskontrol

Der udarbejdes to tilsynsrapporter om året fra embedslægen og fra det kommunale tilsyn.