Velkommen til Fårup Ældrecenter

Fårup Ældrecenter blev bygget i 1957 og er blevet udbygget og moderniseret gennem årene.

Fårup Ældrecenter er en del af Område Vest, som foruden Fårup Ældrecenter består af centrene Kildevang, Kollektivhuset, Terneparken og Borupvænget.

Centret består foruden boliger af en dejlig café, hvor områdets pensionister kan nyde deres mad i hyggelige og varme omgivelser.

På Fårup Ældrecenter prioriterer vi, at hverdagen er indholdsrig og tryg. Vi tilbyder aktiviteter i huset, der tilgodeser beboernes ønsker og interesser. Vi vægter omsorg og pleje med størst mulig indflydelse på egen tilværelse.

Inde på centret er der 13 plejeboliger, og omkring centret er der 13 ældreboliger med mulighed for kald.