Genoptræning med genoptræningsplan

Målgruppen til genoptræning med genoptræningsplan er borgere, der efter udskrivelse fra sygehuset har en genoptræningsplan.

Genoptræning med plan tilbydes efter Sundhedslovens §140.

Formålet er sikre en målrettet, sammenhængende og effektiv genoptræning for borgere, der har behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Samtidig tilrettelægge træningen, så der arbejdes sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende.

Der tilbydes:

  • Individuel træning i træningslokalet
  • Individuel træning i hjemmet

Træningen sigter mod:

  • bedring af borgerens funktionsevne.
  • at borgerens aktuelle funktionsniveau bevares.
  • forebyggelse af hurtig svækkelse.
  • at styrke borgerens sundhedsmæssige funktionsevne på kropsniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau.

Du bliver undersøgt på centret eller i dit hjem af en ergoterapeut eller fysioterapeut. Du kan evt. tage en pårørende med.

Efter undersøgelsen skal du træne to gange om ugen i centret evt. suppleret med hjemmetræning. Du kan træne i centret mandag formiddag og eftermiddag, torsdag eftermiddag og fredag formiddag.

Genoptræningsforløb med genoptræningsplan varer maks. tre måneder, hvorefter behovet for fortsat træning vurderes. En af terapeuterne laver en vurdering hver måned i de tre måneder.