Genoptræning uden genoptræningsplan

Målgruppen er primært ældre borgere, som har behov for og kan motiveres til at modtage genoptræning for at genvinde mistede færdigheder.

Genoptræning uden genoptræningsplan tilbydes efter Servicelovens § 86.

Formålet er sikre en målrettet genoptræning til borgere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, som ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse.

Der tilbydes:

  • Individuel træning
  • Instruktion til selvtræning
  • Holdtræning
  • Hjemmetræning

Træningen sigter mod:

  • at borgere opnår samme grad af funktionsevne som tidligere, eller bedst mulig funktionsevne bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt og derved kan opnå at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.
  • størst mulig selvhjulpenhed for borgeren.
  • bedring af borgerens funktions- og mestringsevne.
  • forebyggelse og sundhedsfremme.

Genoptræningsforløb uden genoptræningsplan varer maks. tre måneder, hvorefter behovet for fortsat træning vurderes.