Kørsel til træning

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til træning, kan du blive visiteret til transport.

Der laves altid en individuel vurdering, som afgør, om du kan bevilges kørsel.

Der er en egenbetaling på 10 kr. hver vej. Er du pensionist, trækkes pengene via din pension en gang om måneden.

Kørslen ligger fra kl. 08:00-16:00 på hverdage.

Der visiteres ikke kørsel til selvstyrende grupper.

Behov for kørsel til visiteret træning revurderes løbende.

Man kan vælge at være på centret om formiddagen, om eftermiddagen eller hele dagen.