Kørsel til træning

Man kan visiteres til kørsel, såfremt man ikke kan benytte offentlige transportmidler eller kommer hertil på anden måde.

Behov revurderes løbende.

Der visiteres ikke kørsel til selvstyrende grupper.

Pris er 10,- kr. for kørsel til centret og 10,- kr. for kørsel fra centret.

Betaling for kørsel trækkes over pensionsudbetalingen.

Kørslen ligger fra kl. 8.00 – 16.00 på hverdage.

Man kan vælge at være på centret om formiddagen, om eftermiddagen eller hele dagen.