Om træning på Fårup Ældrecenter

På Fårup Ældrecenter tilbyder vi genoptræning med og uden genoptræningsplan, vedligeholdelsestræning og selvtræning.

Målgrupper og tilbud

Målgrupperne for træning på Fårup Ældrecenter er:

  • borgere, som er blevet udskrevet fra et sygehus og har fået en genoptræningsplan.
  • borgere, som oplever en fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles på et sygehus.
  • borgere, som har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Fårup Ældrecenter tilbyder desuden selvtræning til raske pensionister og efterlønsmodtagere, som er i stand til at træne på egen hånd.

Udover de forskellige former for træning tilbyder Fårup Ældrecenter også en individuel vurdering af træningsbehovet og opstilling af mål og handleplan for træningen i samarbejde med borgeren. Der tages udgangspunkt i borgerens samlede livssituation.

Varigheden af det enkelte træningsforløb varierer, jf. Randers Kommunes kvalitetsstandarder.

Formålet med træningen

Genoptræning af tabte færdigheder/funktioner

Genoptræning defineres som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne bevægelses- og aktivitetsmæssigt.

Vedligeholdelse af færdigheder/funktioner

Vedligeholdelsestræning defineres som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder.

Hvor forgår træningen?

Som udgangspunkt foregår træningen på enten Fårup Ældrecenter, Borupvænget på 1. sal eller i Terneparken. Hvor det er bedst at træne vurderes i hvert enkelt tilfælde. Træningen kan dog også foregå i eget hjem.

Træningen kan foregå på hold eller individuelt.

Hold oprettes lokalt og centralt med udgangspunkt i borgerens diagnose og/eller funktionsniveau.

Hvordan får man træning?

Træning sker efter forudgående visitation. Før træning kan påbegyndes, skal der derfor rettes henvendelse til ergo- og fysioterapeuterne på centret på tlf. 8915 2415 eller 8915 2416. Terapeuterne træffes bedst mellem kl. 08:00-09:00.