Servicelovens §86 stk. 2

Formålet med træning i henhold til Servicelovens §86 stk. 2 er at forhindre funktionstab og fastholde det nuværende funktionsniveau, såvel fysiske som psykiske færdigheder.

Der tilbydes:

  • Individuel – i træningslokalet
  • Individuel – hjemme
  • Holdtræning

Eksempler på hold: vedligeholdelse af bækkenbunden, lungehold, balancehold, onsdags- og torsdagsgymnastik, herrehold og ballonvolley.

Formål

Forhindre funktionstab og fastholde det nuværende funktionsniveau, såvel fysiske som psykiske færdigheder. 

Træningen sigter mod:

  • Bedring af borgerens funktionsevne
  • At borgerens aktuelle funktionsniveau bevares
  • Forebyggelse af hurtig svækkelse
  • At styrke borgerens sundhedsmæssige funktionsevne på kropsniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau

Målgruppe

  • Borgere, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder, samt forebygge hurtig svækkelse.
  • Alle personer

Tidsprogram

Maks. 3 måneder. Dette vurderes individuelt.