Sundhedslovens §140

Formålet er sikre en målrettet, sammenhængende og effektiv genoptræning for borgere, der har behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus.

Der tilbydes:

  • Individuel – i træningslokalet
  • Individuel – i hjemmet

Formål

  • At sikre en målrettet, sammenhængende og effektiv genoptræning for borgere, der har behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus.
  • At tilrettelægge træningen, så der arbejdes sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende.

Træningen sigter mod:

  • Bedring af borgerens funktionsevne
  • At borgerens aktuelle funktionsniveau bevares
  • Forebyggelse af hurtig svækkelse
  • At styrke borgerens sundhedsmæssige funktionsevne på kropsniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau.

Målgruppe

Borgere, der efter udskrivelse fra sygehuset har en genoptræningsplan.

Fremgangsmåde

Undersøgelse 1. gang på centret eller i hjemmet, eventuelt med pårørende. Udføres af ergoterapeut eller fysioterapeut.

2 gange træning om ugen eventuelt suppleret med hjemmetræning.

1-2-3 måneders vurdering af terapeut

Tidspunkt

Mandag formiddage og eftermiddage
Torsdag eftermiddage
Fredag formiddage

Tidsprogram

Maks. 3 måneder - revurdering