Vedligeholdelsestræning

Målgruppen er borgere, som har brug for en individuel træningsindsats for at kunne vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder samt forebygge hurtig svækkelse.

Vedligeholdelsestræning tilbydes efter Servicelovens § 86, stk. 2.

Formålet er at forhindre funktionstab og fastholde det nuværende funktionsniveau såvel fysiske som psykiske færdigheder.

Der tilbydes:

  • Individuel træning i træningslokalet
  • Individuel træning i hjemmet
  • Holdtræning

Eksempler på hold kan være: Vedligeholdelse af bækkenbunden, lungehold, balancehold, onsdags- og torsdagsgymnastik, herrehold og ballonvolley.

Træningen sigter mod:

  • bedring af borgerens funktionsevne.
  • at borgerens aktuelle funktionsniveau bevares.
  • forebyggelse af hurtig svækkelse.
  • at styrke borgerens sundhedsmæssige funktionsevne på kropsniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau.

Forløb med vedligeholdende træning varer maks. tre måneder, hvorefter behovet for fortsat træning vurderes.