Aktiviteter

Om aktiviteterne

Aktiviteterne er for centrets beboere samt pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i Fårup-området.

Aktiviteter du kan visiteres til

Det er aktivitetspersonalet på Borupvænget, der visiterer til aktiviteter på Fårup Ældrecenter.

Kørsel til aktiviteter

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til aktivitetscentret, kan du søge om hjælp til transport.

Det sker på Fårup Ældrecenter

På Fårup Ældrecenter har vi en række faste arrangementer, og derudover laver vi et halvårsprogram med særlige aktiviteter.

"Husets venner"

På Fårup ældrecenter er vi så heldige at have nogle "Husets venner", der står for de fleste af husets aktiviteter og hjælper med mange praktiske ting i forbindelse med arrangementerne.

Besøgshunde

Randers Kommune er blevet udvalgt til at blive en del af TrygFondens Besøgshunde, der er et korps af frivillige hundeejere og hunde, som besøger ældrecentrene.

Begivenheder

Her kan du læse om nogle af de spændende begivenheder, der tidligere har fundet sted på Fårup Ældrecenter.