Aktiviteter for beboere

På Fårup Ældrecenter har vi faste arrangementer, og derudover laver vi et halvårsprogram med særlige aktiviteter.

På Fårup ældrecenter er vi så heldige at have nogle "Husets venner", der står for de fleste af husets aktiviteter og hjælper med mange praktiske ting i forbindelse dermed.

Vi sender et halvårsprogram for aktiviteter på Fårup Ældrecenter ud den 1. januar og 1. juli.

Udover de særlige aktiviteter, som fremgår af halvårsprogrammet, har på Fårup Ældrecenter også nogle faste ugentlige og månedlige aktiviteter.

Vi har en nørklegruppe, som mødes hver mandag og fredag kl. 9.00 - 12.00

Vi er glade for sang på Fårup Ældecenter; hver onsdag har vi fællessang, og i de lige uger er der også babysang om mandagen.

Vi spiller banko den anden mandag i måneden. Du kan købe bankoplader, kaffe og brød for at mindre beløb.

Den første tirsdag i måneden er der gudstjeneste på centret og efterfølgende kaffebord.

I månederne fra september til april er der suppeaften med suppe ad libitum den første onsdag aften i måneden.