Bruger-/pårørenderåd

Du kan få indflydelse på hverdagen på Fårup Ældrecenter som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter på Fårup Ældrecenter.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

Der bliver skrevet referater af møderne i rådet. Referaterne sendes ud sammen med centrets nyhedsbrev.

Hvis der er noget, du gerne vil have, at rådet skal tage op, skal du skrive det til et af medlemmerne af rådet. Så kommer punktet med på dagsordenen til det næste møde.

Medlemmerne i rådet bliver valgt for to år ad gangen. Når der skal være valg til rådet, bliver der sendt et nyhedsbrev ud om det. I nyhedsbrevet vil du kunne læse, hvordan du stiller op til rådet.