Boligerne på Fårup Ældrecenter

Fårup Ældrecenter består af 13 plejeboliger. I tilknytning til ældrecentret ligger der 13 ældreboliger med mulighed kald.

Plejeboligerne og 11 af ældreboligerne udlejes af RandersBolig, og de to øvrige ældreboliger udlejes af Lejerbo. Oplysninger om boligernes størrelse og selve lejemålet kan fås hos boligforeningerne.

Randers Kommune er opmærksom på, at de kommende beboere på centrene stiller andre krav end de tidligere. Det betyder blandt andet at plejecentrene løbende indrettes med relevant velfærdsteknologi, og at aktiviteterne for de ældre udvikles og ikke sigter efter laveste fællesnævner.

Ønsker du en bolig på Fårup Ældrecenter, skal du kontakte kommunens visitationsafdeling.

Der findes seks forskellige typer af plejeboliger på Fårup Ældrecenter.

Alle plejeboligerne er lyse og rummelige 2-rumsboliger.

Lejlighederne består af en rummelig opholdsstue/spisestue kombineret med køkken, et soveværelse og et stort badeværelse med bruser.

Ældreboligerne er lyse og rummelige 2-rumsboliger.

Alle ældreboligerne egen har terrasse.

Lejlighederne består af en stor, lys og rummelig opholdsstue/spisestue kombineret med køkken, et soveværelse og et badeværelse med bruser.

Krav for at få en bolig på Fårup Ældrecenter

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder er ikke i sig selv nok til, at du kan blive tildelt en plejebolig eller ældrebolig med kald.

Du kan søge om en plejebolig via visitationen, hvis du på trods massiv hjælp ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når hjemmeplejens eller dine pårørendes støtte og pleje ikke længere er nok.

Ældreboliger med mulighed for kald er for personer, der har brug for nogen fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt. Ældreboliger med mulighed for kald ligger tæt på et plejecenter, hvorfra personalet kommer og sørger for praktisk og personlig hjælp.

Du skal være indstillet på at flytte, når du bliver tildelt en bolig. Hvis du siger nej til din førsteprioritet, slettes du af ventelisten. Hvis du siger nej til en bolig, der ikke er din førsteprioritet, vurderer visitatoren, om du alligevel kan blive stående på ventelisten.